Quy định

Quy định về bình luận/nhận xét

 • Không đăng bình luận có nội dung khiêu dâm, 18+ ...
 • Không đăng bình luận có liên quan đến chính trị, nhà nước.
 • Không đăng bình luận có nội dung phản động, kích động chiến tranh, thù địch.
 • Không đăng bình luận có nội dung phản cảm, bêu rếu, nói xấu.
 • Không đăng bình luận có nội dung tục tiểu, bậy bạ hay thậm chí "vô học".
 • Không đăng bình luận có liên kết spam, dẫn đến những trang có nội dung xấu.
 • Được đăng bình luận có mang tính đóng góp, xây dựng bài viết / trang web.
 • Được đăng bình luận có liên quan đến nội dung bài viết.
 • Có thể góp ý, hay báo lỗi bài viết (thiếu ý, sai chính tả hay thiếu hình ảnh minh họa).

Quy định về hỗ trợ

 • Thứ nhất, Về bài viết: Mọi bài viết được đăng tải trên trang đa số là các bài viết blog về giới trẻ, nếu như bạn không thực hiện được hoặc xảy ra lỗi trong quá trình đọc thì bạn hãy bình luận trực tiếp vào bên dưới bài viết để được hỗ trợ sửa lỗi (nếu có thể).
 • Thứ hai, Về những vấn đề khác cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với SaoTeen qua email (Team SaoTeen sẽ hổ trợ bạn trong thời gian sớm nhất).
 • Thứ ba, Nếu bạn thấy bất cứ nội dung nào trên trang thuộc quyền sở hữu của bạn, mà bị chúng tôi sử dụng trái phép hoặc chưa hỏi ý kiến, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ nó bất cứ lúc nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 • Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật, saoteen.vn vẫn không phải nhận bất kỳ trách nhiệm, pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào. Nội dung và tài liệu có trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin giải trí và không cấu thành hợp pháp hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát có thể phát sinh từ sự tin cậy vào thông tin trên trang web này và chúng tôi không bảo đảm, bày tỏ hoặc ngụ ý, liên quan đến sự sẵn có của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào ở bất kỳ quốc gia nào. Thông tin trên trang web này không nên được cho là cơ sở cho bất kỳ quyết định nào về việc lựa chọn một kế hoạch được vạch ra cụ thể; cũng không nên dựa vào tư vấn pháp lý hoặc được coi là sự thay thế cho tư vấn chuyên môn chi tiết trong các trường hợp riêng lẻ.
 • Không có điều gì trên trang web này cấu thành một đề nghị, chào mời, tư vấn hoặc khuyến nghị liên quan đến bất kỳ sản phẩm đầu tư hoặc đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ bảo mật nào. Saoteen.vn khuyên bạn nên có sự kiểm chứng và xác thực những thông tin mà bạn đã đọc được trên trang Web.
 • Thông tin trên trang web này được quản trị trang web của saoteen.vn có trụ sở tại Việt Nam duy trì và cập nhật. Saoteen.vn sẽ xác định các đường link liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các đường link liên kết không ngụ ý xác nhận bởi saoteen.vn về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. Saoteen.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc được đề cập từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này sẽ được gửi tới saoteen.net để nhận được câu trả lời.
Trân trọng!
Cập nhật lần cuối: 25/07/2020